A LEO 2022. december 06-ai közgyűlésének jegyzőkönyve és jelenléti íve

Szövetségünk 2022. december 06.-án határozatképes közgyűlést tarott a Millennium Házban, melyen a tagság 63.6 %-a képviseltette magát. A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták az elnökség által előterjesztett 2023. évi Tervet és megismerte a 2022. évi költségvetést és előzetes beszámolót, mely 2023. év elején kerül véglegesítésre.

LEO közgyűlési jegyzőkönyv 20221206

LEO közgyűlési Jelenléti ív 20221206