Szövetségünk írásbeli közgyűlése elfogadta a 2021. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót

 

A Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetségének a vészhelyzet miatt 2022. május 31-éig érvényben lévő szabályok alapján lehetősége van ülés tartása nélkül, írásban határozni a a 2021. évi egyszerűsített éves Beszámoló elfogadásáról. A hatályban lévő rendelet lazított valamennyi jogi személy döntéshozatali szabályain. A 10 főt meghaladó taglétszámú jogi személyek esetén az ügyvezetésnek kell kezdeményeznie az írásbeli döntéshozatalt.

A Szövetség 2021. december 15-én személyesen tartott közgyűlésén a Tagság elfogadta az előzetes pénzügyi Beszámolót, melyben a Szövetség aktivitásaira 20.149.316 Ft. szerepelt, míg a benchmarking kutatás és a jogszabálygyűjtemény értékesítéséből, a kutatás hirdetési bevételeiből, valamint az évi rendes és pártolói tagdíjakból eredő bevételei 20.129.000 Ft.-ban lettek meghatározva.

Fentiek alapján az itt található Határozattervezetet, Szavazólapot, Napirendi Pontokat és 2021. évi egyszerűsített Beszámolót

LEO HATÁROZAT 2022.   

SZAVAZÓLAP

NAPIRENDI PONTOK írásbeli 2022.

Beszámoló2021

a Szövetség ügyvezetése eljuttatta a Tagvállalatok Vezetőinek e-mailben és postai úton.

A határozatképes eljárás lefolytatása során 17 Tagvállalat vett részt a szavazáson és fogadta el a határozattervezetet és szavazólapot papíralapon, cégszerűen aláírva. Az alábbi Tagok  juttatták el a dokumentumokat május hónapban a Titkársági irodába:

DOME FSG

CPI FM Kft.

EVIRON SYSTEMS Kft.

First Facility Ingatlankezelő Kft.

Future FM

Graphisoft Park Services Kft.

INFOGROUP FM Ingatlanüzemeltető Kft.

KÉSZ Ingatlan

Kraft FM Üzemeltetési és Szolgáltató Kft.

NEO Property Services Zrt.

Netdragon Service Group Kft.

Real Management Kft.

SES Magyarország Kft.

SMART FM Ingatlanüzemeltető Kft.

TÖMB Ingatlan Kft.

ENGIE Magyarország Kft.

PRIZMA FM SERVICES Kft.