HR Munkacsoportunk egyre bővül és a feladatok is szaporodnak

Nagy létszámmal és rendkívül konstruktív hangulatban ülésezett HR Munkacsoportunk október hónapban. Új Tagvállalataink is képviseltették magukat a találkozón és biztosítottak minket arról, hogy részt kívánnak venni a szakmai munkában.

Az ülésünk első felében a munkacsoport Tagok részletesen bemutatkoztak egymásnak és kitértek szakmai mindennapjaikra is. Ez fontos momentum volt mindenki számára, hiszen az új Tagok integrációja és a célok ismertetése a sikeres közös munka feltétele. A kapcsolatok további ápolása érdekében az idén még sor kerül egy közös rendezvényre, ahol a csoporttagok háborítatlanul dolgozhatják ki a stratégiai működési tervet a 2022 évre.

Szövetségünk több éve ad ki HR felmérést, melynek aktuális száma hamarosan idén is eljut a Tagvállalatokhoz.
Ezt a kérdőívet egy objektív harmadik feles feldolgozó, szakértő integrálja kérdőíves alkalmazásba és Istiván Rita Főtitkár küldi majd meg kitöltendő link formájában a Tagoknak. Ezzel az eljárással biztosítjuk egyrészt az objektivitást, másrészt pedig a minden Tag számára fontos anonimitást és etikus adatkezelést.

Másik fontos napirendi pont volt az ülésen a Korn Ferry által végzendő bérpiaci klubfelmérésben való részvétel kérdése.
A jelenlévők megismerkedtek a tervezett felméréssel és abban egyeztek meg, hogy nyitottak a részvételre. Amennyiben valaki ezzel kapcsolatban szeretne bármilyen egyéb felvetést, javaslatot, véleményt megfogalmazni, azt eljuttatja a Munkacsoport Vezetője, Takács Katalin felé, egyúttal minden Tag delegálja a klubfelméréssel megbízott kontaktszemélyt.

Iparágunkban általánosságban egyre nagyobb jelentőséggel bír a HR terület és egyre komolyabb fejtörést okoz a munkaerőhiány és a munkaerő megtartásának feladata, ezzel egyenes arányban növekszik a Munkacsoport iránti elvárás is, ezért volt biztató és pozitív üzenete ennek a tartalmas és inspiráló délelőttnek és együtt gondolkodásnak.