Rácz József Tagunkat kérdeztük az elmúlt egy évben szerzett üzleti és vezetői tapasztalatairól

Rácz József, a Weishaupt Hőtechnikai kft. ügyvezető igazgatója, a LEO pártoló Tagja 2016 óta. Érdekelt minket, hogyan élte meg az elmúlt egy évet, ezért megkérdeztük tőle.

I.R.: Milyen személyiségjegyei kerültek előtérbe a 2020 márciusától mostanáig terjedő időszakban?

A 2020-as első „rossz” hírek alapján az első gondolatom az volt: hogyan oldjuk meg az évtizedek óta Weishaupt specialitásként ismert 24/7 szolgáltatást? Az ütemezett szállításokat? Mi a legjobb?
Az iskolákban ilyen helyzetre nem készítettek fel…az élet a legjobb tanító. Bebizonyítja, hogy a higgadt gondolkodás és elemzés, a fontossági sorrend felállítása a megoldást jelentik. A munkatársaim segítségével sikerült ezt a türelmet és higgadtságot megőriznem.
Ma már egészen biztos vagyok abban, hogy az elmúlt hosszú hónapokat ezért tudtuk elfogadható számokkal magunk mögé küldeni.

I.R.: Kellett a munkatársak lelkével, pszichéjével is foglalkoznia?

Sokan és sokszor megfogalmazták, hogy a jó vezető…. De az teljesen egyértelmű számomra, hogy ha a vezetőnek nincs ideje a munkatársai gondolataival, az adott helyzetbeli lelki, hangulati dolgaival foglalkozni, ha erre nem szán időt, akkor sokkal nehezebbé válnak a napjai. A világ egészen másképp hatott az elmúlt hónapokban az egyes emberre, a négy fal, a bizonytalanság, az ismeretlen helyzet – szerintem – mindenkit érzékenyebbé tett. Érzékenyebbé, ha telefoni megbeszélés volt, ha nem jött meg a megrendelés, ha nem volt vagy ingerült volt a válasz… Mindannyian tudjuk, miről beszélek. Ezt pedig kezelni kellett (és még most is kezelni kell, hiszen most a visszaállás a téma, a régi közösség újbóli összeállása).
S miután a kizökkent világ nem egy csettintéssel és nem három nap alatt fog visszajutni valamikori állapotába (ha egyáltalán vissza fog jutni…) ez a tevékenységem nem fog elmaradni.

I.R.: Mit látott a legnagyobb baklövésnek, amit – név nélkül- egyes szereplők elkövettek?

A türelmetlenséget, a bizalom hiányát a másikban. Nagyon jól tudom, hogy megváltozott, nem megszokott körülmények esetén a legkisebb félreértés is nem megszokott reakciókat vált ki. Nos ekkor kell a vezető, aki ilyenkor „vigyáz” a munkatársaira és segít: sokkal több mindent és sokkal többször kell megbeszélni, mint „békeidőben” . Lehet, hogy más cégek ezt másképp látták, élték meg – mi 18-an vagyunk csupán, sokkal fontosabb az egymásra való odafigyelés.

I.R.: Mikorra várja a teljes rekonstrukciót, restaurációt?

Sok minden nem vagyok, így jós sem. Remélem a nem lassú tempójú helyreállást. Ennek lelki oldalában segít az elmúlt napokban megvalósult nyitás, a találkozások lehetősége. Azonban nem hiszem, hogy a fokozatosság ne volna helyes és fontos.
Abban reménykedem, hogy a nyár végére, az ősz elejére – köszönhetően a nyári szabadságoknak, pihenéseknek, élményeknek – egy 2020 előttihez közeli hangulat, tettvágy alakul ki. Hogy mindenki igyekezni fog saját életét visszaigazítani a régi kerékvágásba abban a tudatban, hogy nem a múlton kell merengeni.

I.R.: Van- e olyan járványindukálta jelenség, aminek kifejezetten örül és tervezi átmenteni a békés covid utáni időkre?

Minden munkatársam azon gondolkodott, hogy őneki van-e oly ötlete, ami megkönnyíti a napi munkát. Hiszen ezzel neki is könnyebb lesz a sok éven keresztül megszokott munkabeosztás, -végzés helyetti homeoffice, online-megbeszélés, elektronikus levelezés. A távolság igényelte a gyors válaszadást, a rugalmas tevékenykedést, hiszen a munkaköri leírás nem ily helyzetre volt kitalálva…. Ezt fontosnak és a jövőben is szükségesnek tartom – az ehhez kialakított rendszeresség meg fog maradni a „normális” munkanapokban is. Legfeljebb nem a virtuális térben.
Az ember igényli a kontaktusokat, látni akarja a reakciókat a másik arcán. Ez segíteni fogja a gondolatcseréket.

i.R.: Végül, hadd kérdezzem meg Öntől, miért lett Tagja a LEO-nak öt évvel ezelőtt és mi tartja itt nálunk?

Schmidt József elnök úr keltette fel az érdeklődésem az iránt a tudás, ismeretanyag iránt, amely a LEO-tagok (sok-sok év alatt összegyűjtött) sajátja. Engem akkor is, most is az érdekel, ők hogyan látják az energiatakarékossággal, a környezetterheléssel, a megújuló energiákkal kapcsolatos lehetőségeket, feladatokat. Hogyan lehet még nagyobb hatékonysággal, még kisebb költséggel fűteni, hűteni és szolgáltatásokat nyújtani, melyekkel mindenki elégedett. A bérbeadó, az üzemeltető, a látogató, a vendég és a bérlő.
Abban bízom, hogy a mi sok évtizedes energetikai és irányítás/vezérléstechnikai tudásunk fontos, hasznos és igény van rá, s lassan kialakul az ár, a szállítói garanciák, a termék tulajdonságainak, műszaki színvonalának (a mostaninál) egészségesebb aránya.

Köszönöm szépen az őszinte gondolatokat és zökkenőmentes üzleti működést, jó egészséget kívánok!