Új Pártoló Tagunk, a Cushman & Wakefield részéről Gárdonyi Lóránd mesélt nekünk a csatlakozásukról, az FM, PM szinergiáiról és a jövőről

– Mi vezette a Cushman & Wakefield-et, hogy csatlakozzon a LEO Szövetségéhez?

Elhivatottak vagyunk aziránt, hogy folyamatosan fejlődjünk és részt vegyünk olyan szakmai együttműködésekben amik fejlesztik a piacot és ami által mindannyian tanulhatunk egymástól. Nemzetközi ingatlantanácsadóként akár olyan nézőpontokat is be tudunk mutatni amik nem feltétlenül vannak még jelen a hazai piacon, de más országokból már van kézzelfogható tapasztalat róluk. A LEO számos olyan értékes kezdeményezést valósított meg amihez mi is hozzá szeretnénk járulni az ingatlankezelői szemléletünk megosztásával. Azzal a céllal lépünk be, hogy mi is hozzájáruljunk az FM és PM piac fejlődéséhez híven a Cushman & Wakefield „What’s Next?” szellemiségéhez.

– Hogy látod, milyen kapcsolódási pontok, szinergiák lehetnek az FM és a PM szereplők között?

A piac evolúciója során a legfontosabb, hogy az egyes szolgáltatók között szállított adat a lehető legegyszerűbben információvá transzformálható legyen, valamint hogy ez a lehető legkevesebb „zajjal” legyen szennyezett mialatt elér A-ból B-be. Ez az alapja a szolgáltatásainknak – természetesen széles értelemben használom az adat fogalmát mert az lehet egy munkalap, egy számla vagy a BMS-ről leolvasott tetszőleges érték. A fontos az, hogy a feldolgozást megelőzően ezek az adatok hogyan állnak rendelkezésre és mennyi időt vesz igénybe ezek előállítása, megtisztítása és feldolgozása. Minél több és minél egyértelműbb csatorna alakul ki a felek között annál jobb ügyfélélményt tud biztosítani bármelyik fél a szolgáltatások érintettjeinek: bérlőknek, megbízóknak és tulajdonosoknak egyaránt.

– Hogyan hatottak a járvány okozta restrikciók a mindennapi működésetekre?

A szolgáltatásaink zavartalanul folytatódtak csak a körülmények változtak: a pezsgő irodai életet felváltotta a home office, a tárgyalókban töltött megbeszélések az online térbe kerültek át. Általánosságban elmondható, hogy a korábbi évek IT képzései kifizetődőnek bizonyultak, mivel így sikerült egy gyors és hatékony átállást véghezvinni az irodán kívüli munkavégzés kapcsán. Az olyan jellegű munkák amik nem végezhetők el otthonról pl.: bejárások, átadások, helyszíni ellenőrzések a szükséges óvintézkedések mellett kerültek lebonyolításra, de számos esetben itt is kiemelt szerep jutott a technikának pl.: a mobiltelefonon való kamerás közvetítésnek egy-egy bejárás alkalmával.

– Tartottatok-e vállalaton belül nemzetközi meetingeket a kialakult helyzetről és találtatok-e országspecifikus eltéréseket a járványhelyzet kezelésében?

A Cushman & Wakefield nemzetközi jelenlétének köszönhetően számos beszámoló, tapasztalat jutott el hozzánk amit a legkorábbi észleléstől kezdve beépítettünk a kezelési terveinkbe. Nemzetközi közösségünk egyik fontos képessége, hogy ezeket a tapasztalatokat széles körben elérhetővé teszi és ezekkel kapcsolatban aktív párbeszédet tart fenn a kollégákkal. Óriási eltéréseket nem tapasztaltunk a saját szakterületünkön, de az információmegosztásnak köszönhetően a felkészülés gyorsabban végbe tudott menni.

– Milyen eszközöket vetettetek be a vállalati belső és az ügyfelekkel folytatott kommunikáció intenzitásának fenntartásáért?

Szinte az összes kommunikáció az online térbe került ilyen tekintetben, ami magával vonzotta az új prezentációs technikákat valamint az új eszközöket. A rendszeres beszámolók mellett igyekeztünk ügyfeleinket kitekintő jelleggel is tájékoztatni a piaci környezet alakulásáról társüzletágak képviselőinek bevonásával ami kifejezetten sikeresnek és keresettnek bizonyult ezért a pandémiát követően is folytatni fogjuk ezt. Továbbá nagy érdeklődés övezte a hazai ügyfeleink körében is a nemzetközileg megszervezett témába vágó online konferenciákat, bemutatókat és pódiumbeszélgetéseket akár a 6feet Office koncepció vagy a munkába való visszatérést előkészítő stratégiák kapcsán.

– Hogyan fognak megítélésed szerint változni a megrendelői igények, elvárások a jövőben?

Úgy gondolom, hogy a megrendelői igények továbbra is az egyre szofisztikáltabb megoldások irányába fognak eltolódni. Az ingatlanpiacon egyre nagyobb teret fog nyerni a számítógépes és internetalapú technológia, az adatközpontú üzemeltetés ami fokozatosan felválthatja a meglévő papír, vagy excel alapú dokumentumkezelést és folyamatirányítást. Ugyanígy egyre nagyobb lesz az alapszolgáltatásokra épülő kiegészítő szolgáltatások szerepe – például mikor egy meglévő funkció új képességekkel bővül és ezáltal vonzóbbá teszi a szóban forgó szolgáltatást.

– Milyen eszközöket tartasz célravezetőnek a piac edukációjához?

A legfontosabbnak azt látom, hogy a meglévő alapokra kell építkezni – továbbra is fontosak lesznek a gépészeti és villanyszerelési ismeretek, ezek alkotják a stabil „bázist” – de elengedhetetlen az önreflexió és a folyamatos kitekintés, a számítógép és az ehhez kötődő programok, valamint az angol nyelv ismerete. Utóbbiak megszerzésében kiemelten fontos a rendszeres képzés és a tanulásra fordított megfelelő idő, valamint ezek visszacsatornázása a munkavégzésbe és a szolgáltatásokba.

– Végül, mit üzennél az FM szereplőknek az újraindítás hatékony levezényléséhez?

Úgy látom, hogy az FM cégek már nagyrészt felkészültek az újraindításra – feltöltötték a készleteket, elkészítették az üzletfolytonossági terveiket és megkötötték a szükséges rendelkezésre állási szerződéseket a kritikus vállalkozókkal. További javaslatom, hogy ezek mellett használják ki az újraindítás lehetőségét az önvizsgálatra; nézzék meg milyen folyamatok javíthatók, tehetők hatékonyabbá és szükséges esetben ezek megítéléséhez vegyenek igénybe egy külső szemlélőt is – például az ingatlankezelőt.