2016 évi közgyűlés

Időpont

2016.február 11.

Napirendek

1. Elnöki köszöntő, a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítők (2
fő) megválasztása.
2. Az Egyesület Elnöksége által összeállított és elfogadott 2015. évi beszámoló ismertetése és
elfogadása.
3. Az Egyesület Elnöksége által összeállított 2016. évi költségvetés ismertetése és elfogadása.
4. Az Egyesület Elnöksége által összeállított, 2016 évre szóló cselekvési terv, események
ismertetése, elfogadása.
5. Alapszabály elfogadása.
6. Egyéb

Részvett

Képviselőik vagy meghatalmazottjuk a mellékelt jelenléti ív szerint,
– Schmidt József Elnök,
– Jászberényi István Alelnök,
– Vágó László Alelnök,
– Ruzsinszki Tibor Felügyelő Bizottsági Elnök,
– Bán Tibor Felügyelő Bizottsági Tag
– Tódika László Felügyelő Bizottsági Tag,
– Sólyom András Etikai Bizottsági Tag,
– Laskai Ildikó Etikai Bizottsági Tag,
– Istiván Rita Főtitkár,
– Dr. Farkas István meghívott

Jegyzőkönyv letöltése LEO éves közgyűlés 201602