2015 évi közgyűlés

Időpont

2015. április 29

Napirend

1. Elnöki köszöntő, a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyvet hitelesítők (2 fő)
megválasztása
2. A Szövetség Elnöksége által összeállított és elfogadott 2014. évi szöveges és pénzügyi beszámoló
ismertetése és elfogadása
3. A Szövetség Elnöksége által összeállított 2015.évi költségvetés ismertetése és elfogadása
4. 2015. évi cselekvési terv, események ismertetése
5. Magatartási kódex elfogadása
6. Szavazatszámláló Bizottság tisztségviselőinek megválasztása
7. A Szövetség Etikai bizottsági tisztségviselőinek megválasztása
8. A Szövetség Ellenőrző bizottsági tisztségviselőinek megválasztása
9. Egyebek

Részvett

 Atalian Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53/b.) – képv.: Ancsics Csaba,
 Coor Service Management Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.) – képv.: Tóth Krisztián
 Dome Facility Services Group Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32. V. em.) – képv.: Décsi Gábor,
 Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em.) – képv.: Schmidt
József,
 KÉSZ Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) – képv.: Laskai
Ildikó,
 Kraft-FM Kft. (1139 Budapest, Rap Károly u. 4-6.) – képv.: Jászberényi István
 LEO (1121 Budapest, Ágnes út 21/a) – képv.: Istiván Rita (főtitkár)
 PQS International Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Sopron utca 19.) – képv.: Gál Pál Zoltán és Erdősy
János,
 Primogen FM Üzemeltetési Kft. (1118 Budapest, Pecz Samu u. 4. E. ép. III. em. 15.) – képv.: Bán
Tibor,
 Real Management Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) – képv.: Csillagh András,
 Rustler Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 17) – képv.: Langbein Valentin,
 Smart FM (2000 Szentendre, Vasúti villasor 49/b.) – képv.: Sólyom András,
 STRABAG Property and Facility Services Zrt. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.) – képv.: Vágó László,
 Trigranit Facility Management Kft. (1062 Budapest, Váci út 3.) – képv.: Kelemen Ferenc,
Kuczogi László, mint tiszteletbeli tag

Jegyzőkönyv  letölthető: LEO Éves Közgyűlés 2015.04.29. jegyzőkönyv