Szövetségünk Benchmarking munkacsoportja ismét elkészítette a LEO LVHI 2019 Q1.-t.

LVHI – Létesítménygazdálkodási Vezetői Hangulat Index 2019/I. negyedév

A Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO) által készített hangulatjelentéshez kértünk véleményt a létesítménygazdálkodási szolgáltató szervezetek vezetőitől. A kérdőívet negyedévente küldjük ki, hogy mérjük a piaci hangulatot és információt biztosítsunk a várható változásokról a piaci szereplők számára.

A hangulati indexet a kitöltők által megadott válaszok súlyozásával képezzük

  1. kérdés (bevétel) 30% súllyal vesz részt az indexben,
  2. kérdés (EBITDA) 50% súllyal vesz részt az indexben,
  3. kérdés (létszám) 20% súllyal vesz részt az indexben,

Ezekből a válaszokból képzünk egy súlyozott indexszámot úgy, hogy először kérdésenként összeadjuk a beérkezett válaszok értékeit, majd a három összeget súlyozzuk és elosztjuk a mintaszámmal.

LEO Vezetői Hangulati Index (LVHI) =((1a+1b+1c+…+1n)*30%+(2a+2b+2c+…+2n)*50%+(3a+3b+3c+…+3n)*20%)/n
A 4. kérdés nem része az LVHI-nek, annak átlagát csak a tagok és kitöltők számára publikáljuk.
A felmérésben az 50 pont jelenti a semleges értéket.
 

2019 Q1 LVHI: 51,49


A következő negyedévre vonatokozóan a szezonalitásból adódóan gyenge, de továbbra is optimista várakozás jellemzi a válaszadókat. A semleges 50 pontos válaszhoz képest az LVHI index 51,49 pont, amely szignifikáns csökkenést mutat az általánosságban legerősebb utolsó negyedévhez képest.
 

Válaszadók száma: 12,00

 

Részletes értékelés:

Az elmúlt években megfigyelhető szezonalitásnak megfelelően a válaszadók 2019 Q1-re vonatkozóan enyhe növekedéssel számolnak. A szöveges válaszokból az derül ki, hogy ennek oka a minden évre jellemző év eleji indexálási tárgyalások eredményéből adódó bizonytalanság. Az ágazatra jellemző magas arányú átalánydíjas szerződéses állomány indexálási mértéke jelentősen meghatározza az adott tárgyév nyereségességét.

A 2019 Q1 index mögött lévő részletes adatok elemzése is visszatükrözi az indexálás miatti bizonytalanságokat. Miközben a válaszadók az árbevétel (53,0 pont) növekedésével számolnak, eközben az EBITDA (49,4 pont) enyhe csökkenésére számítanak. Tovább erősíti a bizonytalanság érzetét, hogy a viszonylag szerényebb árbevétel növekedés ellenére magasan “ragadtak” a létszám (54,4 pont) növekedési várakozások. A várható több mint 8%-os létszámbővülés a jelen munkaerőpiaci körülmények között jelentős erőfeszítéssel érhető csak el. A kinnlévőség állomány esetén a már megszokott néhány %-os csökkenéssel számolnak a válaszadók.

A következő negyedévben várhatóan 6,00 %-kal nő a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások árbevétele.
A következő negyedévben várhatóan 1,17 %-kal csökken a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások EBITDA összege.
A következő negyedévben várhatóan 8,83 %-kal nő a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások munkavállalói állománya.
A következő negyedévben várhatóan 2,17 %-kal csökken a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások kinnlévőség állománya.
 

Válaszadók szöveges megjegyzései:

2019 első negyedéve különösebb bizonytalanságok nélkül, pozitívan indul.
2019-es év sikere nagy mértékben azon múlik, hogy az első negyedévben milyen eredménnyel zárjuk a díjmegállapodásokat. Kisebb mértékű bővülésre látok lehetőséget.
2019 Q1-re terv, mert elfogadott indexálás 2 projectre számlázható a 10-ből.

 

LEO LVHI 2019 Q1